Koor

het koor

Het Haags Dameskoor is een projectkoor voor vrouwen die op niveau willen zingen. Ons repertoire is klassiek met soms een uitstapje naar jazz of modern.
De meeste dames hebben al geruime tijd ervaring in een (kamer)koor en/of volgen zanglessen.

Het Haags Dameskoor is opgericht in 2015

De projecten van het Haags Dameskoor zijn van korte duur, waardoor thuis studeren zeker aan te raden is.
Alle projecten worden voorzien van oefenbestanden.
Elk project duurt ca. 10 weken en wordt afgesloten met een concert. We streven ernaar om 3x per jaar een project te doen.

de dirigent

Daniël Salbert studeerde aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag de opleidingen
Docent Muziek, Hoofdvak Koordirectie en Hoofdvak Theorie der Muziek. In juni 2015 behaalde hij het Master-diploma Theorie der Muziek met een onderzoek naar “Kodály-geïnspireerd muziekonderwijs voor Nederlandse basisscholen”.

Daniël is als dirigent aan diverse koren verbonden geweest, waaronder het Amsterdams Universiteits Koor, de Voorburgse Oratorium Vereniging, Het Haags Kamerkoor, Vocaal Ensemble Haags Ad Hoc, de Koorschool St. Bavo Haarlem, Haags Matrozenkoor en Vocaal Talent Nederland.

Hij is dirigent van Concertkoor Rijswijk en het First Year Choir van het Koninklijk Conservatorium. Sinds augustus 2016 is Daniël als dirigent en muziekdocent verbonden aan de Kathedrale Koorschool Utrecht. Tevens is hij sinds enkele jaren dirigent van het Haags Dameskoor, een vrouwenkoor op projectbasis.

Daniël is verder werkzaam voor het Koninklijk Conservatorium als HBO-docent Solfège en Muziektheorie en als docent voor Jong KC Junior.

Sinds enkele jaren heeft hij zich gespecialiseerd in de Kodály-methode, en is hij werkzaam voor de cursus Muziek als Vak en de Master-opleiding “Muziekonderwijs volgens het Kodály-concept” van het Koninklijk Conservatorium. Hij verzorgt regelmatig workshops voor culturele instellingen en muziekscholen zoals Scholen in de Kunst (Amersfoort), Muziekschool Amstelveen of de Gehrels Vereniging. Ook ontwerpt hij met regelmaat educatief materiaal voor Nederlandse stichtingen ensembles zoals onder meer de Nederlandse Bachvereniging.

de concerten

Twee à drie keer per jaar geeft het Haags Dameskoor een concert. Tijdens de concerten wordt het koor begeleid door een pianist/organist en na gelang het repertoire zullen er professionele solisten mee doen.

We streven ernaar om onze concerten zo laag drempelig mogelijk te maken wat betekend dat er gratis toegang is. en aangezien het Haags Dameskoor ook wel van gezelligheid houdt is er na afloop altijd een drankje voor de luisteraars.
Om de kosten neutraal te houden vragen wij na afloop een bijdrage die na wens is te doneren.